Přihlášení na zkoušku "Strážný"

Vyberte Vámi přeferovaný termín zkoušky
Zadejte Vaše rodné číslo, pokud jste cizinec a nemáte rodné číslo přidělené, opište 10x číslici "0", tak aby formulář registroval čselnou hodnotu a mohli jste pokračovat dále...
Zde vyplňte město, kde jste se narodili. Pokud jste cizinec, napište město a za lomítko i stát narození. Např. Bratislava/Slovensko
Uveďte adresu trvalého pobytu, kterou máte uvedenou v občanském průkazu či jiném obdobném dokumentu jako je např. Povolení trvalého pobytu, apod.
Vyplňte pouze, pokud nejste občan ČR a nemáte zde trvalý pobyt
Zde uveďte název společnosti, která Vás na zkoušku posílá a která za Vás zkoušku fakturačně hradí.