Přihláška na zkoušky "Strážný kód 68-008-E"

Přihláška na zkoušku "Strážný"

Upozornění, v případě odeslání této přihlášky se závazně přihlašujete na Vámi vybraný termín zkoušky a tím blokujete místo, které je kapacitně omezeno. Pokud se ke zkoušce nedostavíte, bude Vám účtována plná cena zkoušky a odesláním tohoto formuláře s tímto a s úhradou souhlasíte. V případě, že bude Vaše neúčast objektivně omluvena, můžeme se domluvit na náhradním termínu zkoušky. Proto mne kontaktujte co nejdříve, pokud se dozvíte, že se nemůžete zkoušky účastnit.

Vyberte správný termín, ve kterém chcete zkoušku absolvovat. 

Rodné číslo: 

Zde prosím uveďte rodné číslo, které máte přidělené. Naleznete ho v občanském průkaze. U cizinců vkládejte rodné číslo pouze, pokud Vám bylo přiděleno Českou republikou. Pokud přidělené rodné číslo jako cizinec nemáte vložte číselnou hodnotu 0, tak aby bylo možné formulář odeslat.

Místo pobytu:

Cizinci uvedou město a zemi, kde se narodili.

Název společnosti:

Pokud ještě nejsme v komunikaci a posíláte své zaměstnance poprvé, pak prosím o vyplnění kompletních fakturačních údajů

POUČENÍ: Uchazeč o zkoušky profesní kvalifikace Strážný nebo Bezpečnostní referent v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Bc. Lukáš Ferenc, IČO 88228754, tel.číslo 774739631, email: ferenc@prolegal.cz (fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku) a se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zájmem o školení nebo zkoušky nabízené na tomto webu a to na dobu 10 let. Zájemce může tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit a to prostřednictvím emailu se zaslaným obchodním sdělením nebo zasláním emailu na kontaktní email zkušebního komisaře včetně zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zájemce má možnost seznámit se se zásadami zpracování osobních údajů na webu prolegal.cz/gdpr Zájemce odesláním souhlasí se zasláním případných dalších vhodných nabídek souvisejícím v prohlubování znalostí v oboru bezpečnostně právního charakteru.

Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na ferenc@prolegal.cz s textem „Nepřeji si být nadále kontaktován„.

gratulujeme!

Vaše údaje jsme v pořádku obdrželi a na uvedený email Vám doručíme základní údaje, kde se zkouška pořádá, co si vzít s sebou apod. Zkontrolujte si prosím Váš email

Pokud se chcete na zkoušku připravit, máte možnost pořídit si níže uvedené ostré testy a vyřešené typové situace...