SOCIAL MEDIA

Zkoušky profesní kvalifikace “Strážný” kód (68-008-E)

Vítejte na webových stránkách www.prolegal.cz

Školení pracovníků soukromých bezpečnostních služeb

Chtěli by jste získat osvědčení o profesní kvalifikaci “Strážný” kód (68-008-E), která by Vás opravňovala k činnostem ostrahy osob a majetku?

Rádi by jste zvýšili kredit své bezpečnostní služby a zvýšili znalosti a dovednosti svých pracovníků?

Potřebujete školení bezpečnostních pracovníků na míru?

Pokud ANO, jste správně na stránkách prolegal.cz !

Ostraha objektů úzce souvisí s ochranou osob a majetku. Tato činnost z právního pohledu není vůbec jednoduchá a vyžaduje vysokou úroveň praktických i teoretických dovedností osob, které vykonávající tyto činnosti. Důraz je kladen na teoretické a osobnostní vlastnosti člověka.

Zjistit více...

Ostraha majetku

 Ochrana osob a majetku je v poslední době velice hojně využívána. Objednatelé jsou většinou fyzické osoby, ale I právnické. Klade veliký důraz na fyzické a teoretické dispozice jedince. Důležité  je umět se rychle a správně rozhodnout a zvládat taktéž prvky sebeobrany.

Ochrana osob

Detektivní činnost je velice složitá a fyzicky i psychicky náročná. Z tohoto důvodu jsou kladeny na tyto osoby velice vysoké nároky. Žádný soukromý detektiv nemůže tyto činnosti vykonávat bez patřičných znalostí a dovedností z příbuzných oborů, které se těchto činností dotýkají.

Detektivní činnost

Pravě jste na nejlepší cestě za splněním svých cílu a nastartováním své kariéry

Poradenské služby v oblasti ochrany života, zdraví, majetku


Zjistit více... Zjistit více...
Domů Termíny zkoušek Ceník služeb O nás Ostatní informace Kontakt